Azərbaycan İnsan Resursları Assosiasiyası

  •  

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
Babək pr, məhəllə 11/30, bina 10A

+99455 908 0101


info@aira.az

Diaqnostik qiymətləndirmənin aparılması

Təşkilati inkişaf sahəsində müəssisədə mövcud olan problemlərin müəyyən edilməsi məqsədilə şirkətin səlahiyyətli şəxslərindən müsahibələr alınır, şirkətin müvafiq sənəd və materialları, statistik məlumatları nəzərdən keçirilir.

Əməyin dərəcələndirilməsi və vəzifə təlimatlarının hazırlanması

Bu xidmət növündə müəssisə daxilində vəzifələrin nisbi dəyərinin ölçülməsi və müəyyən edilməsi üçün əməyin dərəcələndirilmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi aparılacaq

 

Şirkətdaxili qayda və tənzimləmələrə dair prosedurların hazırlanması

İşçilərin müəssisə daxilində fərdi və digər işçi heyəti ilə münasibətlərini, həmçinin şirkəti təmsil edərkən nümayiş etdirməli olan davranış qaydalarını, iş vaxtı ərzində geyim normalarını, bu qaydaların pozulması zamanı onları gözləyən tədbirləri izah edən prosedurlar

Təlim sisteminin qurulması

Bu xidmət növündə yeni işə qəbul olan işçilərin gələcək iş fəaliyyətində səhvlərin minimuma endirilməsi üçün akademiyada təlim və oriyentasiya prosesi keçiriləcək

 

İşçi sayının optimallaşdırılması

Bu xidmət növündə şirkətin iş yükü anliz olunaraq strukturlar üzrə optimal işçi sayının müəyyənləşdiriləcəkdir. Bazarda mövcud durumlar təhlil olunacaq, işçilərin iş yükü analiz olunacaq və şirkətə uyğun optimal struktur təqdim olunacaqdır.

İnsan Resursları Əməkdaşlarının Qiymətləndirilməsi

Qiymətləndirmə çərçivəsində İnsan Resursları əməkdaşlarının bilik səviyyəsi test ediləcəkdir. Suallar tam elektron qaydada təqdim olunacaqdır. İmtahanı qutardıqdan sonra nəticələr dərhal veriləcəkdir.

İşçi məmnuniyyət sorğusunun keçirilməsi

Rəqabət qabiliyyətli bazarda  komandanın kompitent olması getdikcə daha önəmli faktora çevrilir. Əməkdaşlara yatırım işin professional təşkili və inkişafa göstərdiyi təsir özünü xərc və gəlirdə həmişə müsbət mənada göstərir.

Kadr kargüzarlığı prosesinin auditi

Əmək kargüzarlığı prosesinin auditi müəssisədə kadr inzibatçılığı fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması, həmçinin həmin fəaliyyətlərin Əmək Məcəlləsi və Əmək Qanunvericiliyi ilə bağlı digər hüquqi-normativ aktlara, müəssisədaxili qayda və…

Performans əsaslı dəyişən (KPİ, Bonus) əmək haqqı sisteminin formalaşdırılması

Performans (KPI) əsaslı əmək haqqı sistemi işçilərin xidməti fəaliyyətinin birbaşa müəssisənin biznes və idarəetmə hədəfləri ilə əlaqələndirməklə işçilərin fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına yönəlmiş əməyin…

 

Kadr kargüzarlığı prosesinin qurulması

Bu xidmət işçinin müəssisəyə işə qəbul edilməsindən işdən azad olunmasına qədər işəgötürən və işçi arasında yaranan əmək münasibətlərinin Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi çərçivəsində tənzimlənməsini əhatə edir.

İR əməkdaşlarının attestasiyası

Attestasiya İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində çalışan əməkdaşların sahə üzrə bilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi, onların tutduqları və tutmaq iddiasında olduqları vəzifəyə uyğunluğunun yoxlanması, həmçinin bilik və…

İnsan Resursları prosesinin auditi

İnsan Resurslarının (İR) İdarə Edilməsi prosesinin auditi müəssisədə İR fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması, həmçinin həmin fəaliyyətlərin sabit və dəyişən hüquqi-normativ sənədlərə, müəssisədaxili qayda və tənzimləmələrə…

 

 

Yaranmış sual və təklifləriniz üçün komandamız ilə əlaqə

Bizimlə əlaqə